Propast času III. - Impérium

Civilizace, jež svedl dohromady Propad času, tvoří na zalesněné mapě Evropy mýtiny spojené cestami a silnicemi, v lepším případě železnicí.

Každá epocha se s novou realitou snaží vyrovnat po svém.

České Budějovice se pokoušejí vypořádat s faktem, že jsou součástí Římské říše…

Pyramida Ile Defrance z poloviny dvacátého šestého století zase bojuje s odlivem obyvatel, kteří v nedotčené přírodě hledají novou budoucnost…

Konstantinopol, jež jen o fous unikla vyplenění Turky, se nadechuje k obrození…

A Vikingové napadají pobřeží, jako by k žádnému Propadu času ani nedošlo…

O vládu nad kontinentem však soupeří (diplomaticky i jakkoli jinak) dvě největší impéria, které zhroucení časoprostoru zastihlo na vrcholu slávy – viktoriánská Británie a Římská říše.

Jak Londýn, tak Nový Řím, jsou však vzájemnou rivalitou tak zaujatí, že jim uniká zkáza, která přichází z východu.

Závěrečný díl série je hotový.

Vychází v lednu.

UKÁZKy z  knihy

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode